Agenda Cultural
T'escoltem
Escola d'Adults

CALENDARI DE MATRICULACIÓ. CURS 2018/2019

DEL 4 AL 6 DE SETEMBRE I DEL 10 AL 13 DE SETEMBRE

DE 16.30 A 20.00 h., AL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE SILLA

 

 

DIMARTS 4

DIMECRES 5

DIJOUS 6

SALA DE PROFESSORAT

GES1/GES2

GES1/GES2

GES1/GES2

SALA DE PROFESSORAT

VALENCIÀ A1-A2

VALENCIÀ B1 (ELEMENTAL)

VALENCIÀ C1 (MITJÀ)

VALENCIÀ C2 (SUPERIOR)

AULA 1

ALFABETITZACIÓ/ANGLÉS A1

NEOLECTORS/ANGLÉS A2

BASE/ANGLÉS B1

CONSERGERIA

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA

 

DEL 10 AL 13 DE SETEMBRE

DE 16.30 A 20.00 h., AL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DE SILLA

 

 

DILLUNS 10

DIMARTS 11

DIMECRES 12

AULA 3

TALLERS DE CASTELLÀ COM A LLENGUA ESTRANGERA

(MATÍ I NIT).

 

TALLERS DE CASTELLÀ COM A LLENGUA ESTRANGERA

(MATÍ I NIT).

 

TALLERS DE CASTELLÀ COM A LLENGUA ESTRANGERA

(MATÍ I NIT).

 

 

 

COMENÇAMENT DE LES CLASSES:

El 18 de setembre per a l’ensenyament reglat (ALFA, NEO, BASE, GES 1, GES 2).

L’1 d’octubre per a la resta de cursos i tallers.

 

Del 10 al 13 de setembre continuarem matriculant de 16.30 a 20.00 h. de tots els cursos
Documents:

  • 1 Fotografia carnet // 1 fotocòpia DNI/NIE/Passaport/Permís de residència
  • Certificació dels estudis realitzats (GES)
  • Rebut d'ingrés si el taller es paga al banc (mes de setembre)


Requisits:

  • 18 anys complits abans de 2018

HORARI D'ATENCIÓ des del 4 de SETEMBRE:

De dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 hores

Lloc
C/Pere el Cerimoniós, 11
Tlf. 96 121 42 52