Agenda Cultural
T'escoltem
Conservatori

                                                                     

NORMES PER A LA MATRICULACIÓ

 

Publicació de la llista amb la data i l’ordre de matriculació

El dia 1 de juliol  es publicarà la llista amb la data i l'ordre de matriculació. Els alumnes s’ordenaran en una llista segons la nota mitjana. En cas de coincidir les notes, es matricularan per l’ordre alfabètic dels seus cognoms des de la "C" d’acord amb el resultat del sorteig realitzat al Consell Escolar. Aquesta nota es calcularà de les qualificacions obtingudes en el curs acadèmic.

 

Publicació dels horaris de les assignatures 

Els horaris de les assignatures del curs estaran penjats al tauler d’anuncis del Conservatori i en la pàgina web

http://www.sillacultural.com/conservatori/horaris
.

 

Full de formalització de la matricula

El full de formalització de la matricula, el podeu trobar a la pàgina web http://www.sillacultural.com/conservatori/secretaria/inscripcions o el podeu recollir a la secretaria del Conservatori. En aquest full també teniu la documentació que heu d’adjuntar en el moment de la matriculació.

 

Període de matriculació Ensenyances Elementals: del 4 al 7 de juliol de 2017.
Període de matriculació Ensenyances Professionals: del 10 al 27 de juliol de 2017.
 

Si no esteu presents en l’hora en què us correspon matricular-vos, perdreu el torn i passareu a ser els últims del dia que teniu. Si no podeu vindre a matricular-vos, podeu enviar una altra persona perquè us matricule.

 

Si no us matriculeu en el dia que us correspon, perdeu la preferència respecte als alumnes de nou ingrés.

 

Tria d’horaris

En el moment de la matriculació es triaran les assignatures col·lectives i l’instrument de percussió ensenyaments elementals.