Agenda Cultural
T'escoltem
Conservatori

CONVOCATÒRIA PROVES D’OBTENCIÓ DIRECTA

DEL CERTIFICAT D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS

 

 

Silla, 27 de setembre de 2019

 

D’acord amb l’article 19 del Decret 159/2007 i de l’Ordre 28/2011, es convoquen proves d’obtenció directa del certificat de les ensenyances elementals, amb el següent ordre d’actuacions:

 

Període d’inscripció: 14 d’octubre al 8 de novembre de 2019.

Publicació dels tribunals i calendari d’actuacions: 11 de novembre de 2019.

Realització de les proves: 15 de novembre de 2019 a les 10:00 hores.

Publicació de les notes: 18 de novembre de 2019.

Període de reclamacions: 21 de novembre de 2019.

Sol·licitud del certificat: 25 de novembre de 2019.