Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

CONVOCATÒRIA PROVES D’OBTENCIÓ DIRECTA

DEL CERTIFICAT D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS

 

 

 

 

D’acord amb l’article 19 del Decret 159/2007 i de l’Ordre 28/2011, es convoquen proves d’obtenció directa del certificat de les ensenyances elementals, amb el següent ordre d’actuacions:

 

Període d’inscripció: 

Publicació dels tribunals i calendari d’actuacions: 

Realització de les proves: 

Publicació de les notes: 

Període de reclamacions: 

Sol·licitud del certificat: