Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
 

T U B A

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

1r curs

 

PROVA A:  Lectura a primera vista

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos.

   Tonalitats: fins a dos alteracions.

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8

   Àmbit de registre: FA greu (4ª línia addicional inferior) a DO agut (1ª línia addicional sup.)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª línia

 

PROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d’entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

 

OBRES ORIENTATIVES

 

   King Mydas .................................        F.I. Buchtel

   Suite Concertante (dos del temps).       Kees Schoonenbeek

   Three Pieces for Tuba ..................       Jan Segers

 

 O qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.


Proves d’accés a Ensenyances Professionals

2n curs

                                                        PROVA A:  Lectura a primera vista

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos.

   Tonalitats: fins a dos alteracions.

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: FA greu (4ª línia addicional inferior) a DO agut (1ª línia addicional sup.)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets. 

   Claus:  FA 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament 1r curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

OBRES ORIENTATIVES

   Sonatina .............................................John Boda

   Editorial Robert King Músic Co.

   Tuba Rapsode ................................Clare Grudman

   Concertino ...................................Arthur Franckenpol

   Voice of the víking ……………………   David BennettO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

3r curs

 

 

PROVA A:  Lectura a primera vista

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a tres alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: MI greu (5é espai addicional inferior) a RE (2n espai addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament de 2n curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

OBRES ORIENTATIVES   Konzert für Tuba Uned Klavier..................A. Lebedjew

   Legato etudes for tuba Vo.1  Nº4 …………… Marco Bordogni

   Sonate en DO M .................................. Benedetto Marcello

   Song of the sea …………………………………  Forrest L. BuchtelO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

4t curs PROVA A:  Lectura a primera vista

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos.

   Tonalitats: fins a quatre alteracions.

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: MI bemol greu (5é espai addicional inferior) a MI (2n línia addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament 3r curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

OBRES ORIENTATIVES

   Suite for Tuba ........................................... Do Haddad

   Sonate in F - Dur .......................................Benedetto Marcello

   Legato etudes for tuba Vo.1  Nº6 ……………..   Marco Bordogni

   Sonate en DO M ..................................... Benedetto Marcello

  His majesti the tuba ……………………………   Robert Dowling

  C. Kopprasch      Nº 13 …………………………  C. KoppraschO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

5é curs

 

 

PROVA de Lectura a primera vista

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a cinc alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: MI bemol greu (5é espai addicional inferior) a FA (3r línia addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª líniaInterpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament 4t curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

OBRES RECOMANADES

   Konzert für Tuba Uned Klavier......................A. Lebedjew

   Legato etudes for tuba Vo.1  Nº9 ……………..   Marco Bordogni

   Suite for tuba ………………………………….. Walter S. Hartley

   Sonatina clàssica ……………………………...    N. Troje Miller

   C. Kopprasch    Nº 14 …………………………   C. KoppraschO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

6é curs

 

PROVA A:  Lectura a primera vista

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos.

   Tonalitats: fins a set alteracions.

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: MI bemol greu (5é espai addicional inferior) a FA (3r línia addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª línia-DO 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament 5é curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.OBRES RECOMANADES    C. Kopprasch  Nº 22 i 23 ……………………..    C. Kopprasch

   Serenade Nº 12 ……………………………….     Vincent Persicheti

   Trente et une etudes brillants Nº 10 i 13 ……..     M. DlégerO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.
T U B A TENOR (BOMBARDÍ)

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

1r.  curs

 

PROVA A:  Lectura a primera vista

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a dos alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: LA greu (1r. espai) a DO (1ª línia addicional sup.)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª línia

 

PROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

OBRES ORIENTATIVES

 

   Cançó de Llar .................................       Oswaldo Olmos Jover

 

O qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.


 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

2n.  curs

PROVA A:  Lectura a primera vista

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a dos alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: SOL greu (1ª línia ) a RE (2n espai addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament 1r curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

OBRES ORIENTATIVES

   Temis .................................................       Mónica Oliver

                                                                      

O qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.


 Proves d’accés a Ensenyances Professionals

3r.  curs

PROVA A Lectura a primera vista

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a tres alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: FA greu (1r espai addicional inferior) a MI (2n línia addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament 2n curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

OBRES ORIENTATIVES   Drops            ..........................         Angel GarcíaO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

4t.  curs PROVA A:  Lectura a primera vista

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a cinc alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: FA greu (1r espai addicional inferior) a FA (3r espai addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament de 3r curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

OBRES ORIENTATIVES

   Balada D’argent ................................................Angel GarcíaO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

5é.  curs 

PROVA A:  Lectura a primera vista

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a sis alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: MI greu (1r línia addicional inferior) a SOL (3r línia addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament de 4t curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

OBRES RECOMANADES

   Balada                .............................      Joan AlborchO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

6é.  curs

 

PROVA A:  Lectura a primera vista

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

 

   Longitud: entre 15 i 20 compassos. .

   Tonalitats: fins a set alteracions. .

   Compassos: 2/2 ,  3/4 ,  4/4 i 6/8 .

   Àmbit de registre: MI greu (1ª línia addicional inferior) a SOL (3r línia addicional superior)

   Agògica: largo, andante, allegro.

   Articulació: picat, lligat.

   Dinàmica: p, mp, mf, f.

   Figures:  Rodona, Blanca, Negra, Corxera, Semi-corxera amb els seus silencis i puntets.  .

   Claus:  FA 4ª línia-DO 4ª líniaPROVA B: Interpretació d’una Obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal de entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de l’ensenyament de 5é curs. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.OBRES RECOMANADES    Las aventura de sherlock holmes……………………..    Enrique HernandisO qualsevol altra obra de característiques similars escollida per l’alumne, o qualsevol altra obra que siga del nivell del curs que ha realitzat.CRITERIS AVALUACIÓ

 

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació en funció de les característiques tècniques i sonores  del instrument i la correspondència amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

- Execució de memòria

- Interpretació amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.

- Interpretar l’obra, etc., mitjançant la mesura, articulació, dinàmiques, agògica i fraseig adequat.

-Correcta posició davant l’instrument

-Qualitat de só, articulacions i tipus d’atac.

 

PRIMERA VISTA

- Llegir i mesurar adequadament el fragment
- Interpretar el fragment tenint en compte el fraseig, afinació
- articulació, dinàmica i agògica.
- Interpretar amb fluïdesa el fragment.