Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
 

T R O M P E T A

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

1r curs

 

PROVA A: Lectura a primera vista   Longitud: entre 15 i 20 compassos.

   Tonalitats: fins a dos alteracions.

   Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  6 / 8.

   Àmbit de registre: La en 2ª i  Sol en 4ª.

   Agògica: largo, andante, allegro, etc.

   Articulació: picat i lligat.

   Dinàmica: p, mf, f.

   Figures: rodona, silenci de rodona, blanca, silenci de blanca, negra, silenci de negra, corxera, silenci de corxera, semicorxera, silenci de semicorxera i puntet.PROVA B: Interpretació d’una obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elemental. Es valorarà la interpretació de memòria. OBRES ORIENTATIVES   Lied …...............................................E. Bozza

   Intermezzo ……………………………                J. Feld

   Intrada li Rigardon ……………………            H. Purcell

  Theme, variatión et final ……………...       Cl. Jay

  Eolo ……………………………………                Ferrer Ferran

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

2n curs

 

PROVA A: Lectura a primera vista   Longitud: entre 15 i 20 compassos.

   Tonalitats: fins a quatre alteracions.

   Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  5 / 4,  6 / 8,  9 / 8,  12 / 8.

   Àmbit del registre: Fa # en 2ª  a  La en 4ª.

   Figures de notes i silencis de: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus corresponents silencis i puntet.

   Agògica: largo, andante, allegro, etc.

   Articulació: picat, lligat, triple i doble picat.

   Dinàmica: p, mf, f, ff, crescendo i diminuendo.

 

PROVA B: Interpretació d’una obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals del 1r curs. Es valorarà la interpretació de memòria.  

OBRES ORIENTATIVES   Badinage ....................................E. Bozza

    Suite …......................................E. Baudrier

   Le triomphe de Thetis ……………………..  Claude – Henry Joubert

   Sonate ……………………………………..     F. Veracin

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

3r curs

 

PROVA A: Lectura a primera vista   Longitud: entre 25 i 30 compassos.

   Tonalitats: fins a sis alteracions.

   Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  5 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8,  12 / 8.

   Àmbit del registre: de Fa # en 2ª  a  Do en 5ª.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera(amb els seus silencis corresponents), puntet.

   Agògica: largo, andante, allegro, vivo, etc.

   Articulació: picat, lligat amb les corresponents combinacions, triple i doble picat.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, crescendo i diminuendo. 

PROVA B: Interpretació d’una obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 2n curs. Es valorarà la interpretació de memòria. OBRES ORIENTATIVES   Fantasieta.........................................M. Bitsch

    Sonata en Fa....................................G. F. Haendel

    Sonata nº 1 ………………………………           J. Hook

    Arlequinade ....................................A. Beaucamp

 

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

4t cursPROVA A: Lectura a primera vista   Longitud: entre 25 i 30 compassos.

   Tonalitats: fins a sis alteracions.

   Compassos: tot tipus de compassos.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera (amb els seus silencis corresponents), puntet, fuses i semifuses.

   Agògica: domini de les possibilitats agògiques de l’instrument.

   Articulació: sense limitacions.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, fp, crescendo i diminuendo. 

PROVA B: Interpretació d’una obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 3r curs. Es valorarà la interpretació de memòria. 

OBRES ORIENTATIVES    Dodeca – Trumpet ………………………           J. Muñoz Orero

    Andante et Allegro ............................. G. Balay

   Sonata en Fa …………………………….              A. Covelli

   Lied et Scherzo …………………………..            J. Albrespic

 

Proves d’accés a Ensenyances  Professionals

5é curs

 

PROVA A: Lectura a primera vista   Longitud: entre 35 i 40 compassos.

   Tonalitats: totes.

   Compassos: tot tipus de compassos.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera (amb els seus silencis corresponents), puntet, fuses i semifuses.

   Agògica: domini de les possibilitats agògiques de l’instrument.

   Articulació: sense limitacions.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, fp, crescendo i diminuendo.PROVA B: Interpretació d’una obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 4t curs. Es valorarà la interpretació de memòria. OBRES ORIENTATIVES    Rhapsodie ............................ E. Bozza

    Rústiques ………………………………..E. Bozza

    Sonata ………………………………….. J. Hubeau

    Sonata ………………………………….. P. Hindemith

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

6é cursPROVA A: Lectura a primera vista   Longitud:   entre 35 i 40 compassos.

   Tonalitats: totes.

   Compassos: tot tipus de compassos

 
Figures:  redona, blanca, negra, corxera, semicorxera (amb els seus silencis  corresponents), puntet, fuses i semifuses.

   Agògica: domini de les possibilitats agògiques de l’instrument.

   Articulació: sense limitacions.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, fp, crescendo i diminuendo.

  Transport: fins a una 3ª Major ascendent i descendent.PROVA B: Interpretació d’una obra

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 5é curs. Es valorarà la interpretació de memòria. OBRES ORIENTATIVES    Cascades .....................................Allen Vizzutti (Si b)

    Concerto Mi b M  1º temps ……………..J. Haydn (Trompeta en Do)

    Breves Reencontres ……………………..  J. Casterede (Trompeta en Do)

    Impromptu ………………………………      A. Valero Castells (Si b  o  Do)

CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES D’ACCES A ENSENYANCES PROFESSIONALS

TROMPETA 

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

- Execució de memòria

- Interpretació amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.- Interpretar l’obra, etc., mitjançant la mesura, articulació, dinàmiques, agògica i fraseig adequat.

-Correcta posició davant l’instrument

-Qualitat de só, articulacions i tipus d’atac.


PRIMERA VISTA


- Llegir i mesurar adequadament el fragment

- Interpretar el fragment tenint en compte el fraseig i afinación.

- Articulació, dinàmica i agògica.

- Interpretar amb fluïdesa el fragment.