Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS.

TROMBÓ

 PROVA DE LECTURA A PRIMERA VISTA:

Interpretació d’un fragment adequat  a l’instrument proposat pel titular que incloga els següents criteris:

 

PRIMER CURS:

-            Longitud: 10 compassos apròximadament.

-            Tonalitats: escales majors i menors fins a 4 alteracions.

-            Compassos: 2/4,3/4,4/4,6/8,9/8

-            Àmbit del registre:  de MI  greu a LA agut

-            Figures: redona, blanca, negra, corxea, semicorxea, amb els seus corresponents  silencis i puntillo.  

-            Agògica: andante,adagio,allegretto

-            Articulacions: picado i ligado

 

INTERPRETACIÓ    per a 1r. E.P.

-          Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic estarà relacionat amb els continguts terminals dels ensenyaments Elementals. Se valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

    

Obres recomanades

-          Trombonaria”. Brouquieres

-          “ Theme de concours”. Clerisse.

-          “ Sonata nº 1”. Marcello

-          “ Sonata nº 3”. Marcello

-          “ Concierto”. Lauga

-          “Fantasia” J.F. Michel

-          “The young virtuoso” Barnes

-          “Polonaise”  J.S. Bach

-          “Two Spanish Dances” L. Ostransky

 

SEGON CURS:

-            Longitud: 15 compassos apròximadament.

-            Tonalitats: Escale majors i menors fins a 5 alteracions.

-            Compassos: 2/4,3/4,4/4,6/8,9/8,12/8,2/8

-            Àmmbit del registre: de MI greu a LA aguts

-            Figures: redona, blanca, negra, corxea, semicorxea, amb els corresponents silencis i   puntillos.  

-            Agògica: andante,adagio,allegretto,allegro,lento

-            Articulacions: picado i ligado

-            Claus: FA en 4ª i  Do en 4ª

 

INTERPRETACIÓ per  a 2n E.P.

Interpretació d’un obra, estudi o fragment elegida pel tribunal entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic estarà relacionat amb els continguts propis del curs anterior a què opta. Se valorarà la interpretació de memòria de les obtes presentades.

 

Obres recomanades:  

-          “Fantasía”. J.F. Michel

-          "Two spanish dances". Ostransky

-          " Sonata". A. Caldara

TERCER CURS:

-            Longitud: 20 compassos apròximadament

-            Tonalitats: escalas majors i menors en totes les tonalitats.

-            Compassos: 2/4,3/4,4/4,6/8,9/8,12/8,2/8,5/8,3/2

-            Àmbit del registre: de MI  bemol greu a Do agut

-            Figures: redona ,blanca, negra, corxea, semicorxa, amb els corresponent silencis i  puntillos.

-            Agògica: andante,adagio,allegretto,allegro,lento,acelerando,ritardando

-            Articulacions: picado y ligado, picado-ligado

-            Claus: FA en 4ª línea, DO en 4ª línea

 

INTERPRETACIÓ per a 3er E.P.

Interpretació d’un obra, estudi o fragment elegida pel tribunal entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic estarà relacionat amb els continguts propis del curs anterior a què opta. Se valorarà la interpretació de memòria de les obtes presentades.

 

Obres recomanades: 

 

 - "Solo de Concours". Spinelli

  - "Sonata nº 1". Marcello

  - "Claire de Lune". C. Debussy. Arr: D. Armitage 

QUART CURS:

-            Longitud: 30 compassos apròximandament

-            Tonalitats: escales majors i menors en totes les tonalitats.

-            Compassos: 2/4,3/4,4/4,6/8,9/8,12/8,2/8,5/8,3/2

-            Àmbit del registre: de SI bemol pedal greu a DO agut

-            Figures: redona, blanca, negra, corxea, semicorxea, amb els seus silencis i puntillos.  

-            Agògica: andante,adagio,allegretto,alegro,acelerando,ritardando

-            Articulacions: picado y ligado, picado-ligado

-            Claus: FA en 4línia, DO en 4ª línia, DO en 3ª línia

 

INTERPRETACIÓ per a 4t E.P.

 

Interpretació d’un obra, estudi o fragment elegida pel tribunal entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic estarà relacionat amb els continguts propis del curs anterior a què opta. Se valorarà la interpretació de memòria de les obtes presentades

 

Obres recomanades:

-“Cavatine”. Saint-Saens

-“Concierto” E. Lauga

-“Concert Piece”. P.V.De La Nux

CINQUÉ CURS:

-            Longitud: 35 compassos apròximadament

-            Tonalitats: escales majors i menors en totes les alteracions

-            Compassos: 2/4,3/4,4/4,6/8,9/8,12/8,2/8,5/8,3/2

-            Àmbit del registre: de SI bemol greu  a RE bemol agut

-            Figures: redona, blanca, negra,corxea, semicorxea, amb els seus silencis i puntillos.  

-            Agògica: andante,adagio,allegretto,alegro,acelerando,retardando

-            Articulacions: totes les combinacions possibles incluint el doble i triple picat.

-            Claus:  FA en 4ª línia, DO en 3ª i  4ª línia.

 

 

INTERPRETACIÓ per a 5é E.P.

 

Interpretació d’un obra, estudi o fragment elegida pel tribunal entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic estarà relacionat amb els continguts propis del curs anterior a què opta. Se valorarà la interpretació de memòria de les obtes presentades

 

Obres recomanades:

-“Cavatine”. Saint-Saens

-“Concierto” E. Lauga

-“Concert Piece”. P.V.De La Nux

 

SISÉ CURS:

 

-            Longitud: 35 compassos apròximadament

-            Tonalitats: escales majors i menors en totes les tonalitats.

-            Compassos: 2/4,3/4,4/4,6/8,9/8,12/8,2/8,5/8,3/2

-            Àmbit del registre: de SI bemol pedal greu a RE bemol agut

-            Figures: redona, blanca, negra,corxea, semicorxea, amb els seus silencis i puntillos.  

-            Agògica: andante, adagio, allegretto, alegro, acelerando,retardando

-            Articulacions: totes les combinacions possibles incluint el doble i triple picat.

-            Claus: FA en 4ª línia,  DO en 4ª  i  4ª línies

 

 

INTERPRETACIÓ per a 6é E.P.

Interpretació d’un obra, estudi o fragment elegida pel tribunal entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic estarà relacionat amb els continguts propis del curs anterior a què opta. Se valorarà la interpretació de memòria de les obtes presentades

 

 

Obres recomanades: 

-“Concierto”. F. Graeffe

-“Morceau Symphonic”. A. Guilmant

-“Concierto”. N. R. Korsakoff

CRITERIS AVALUACIÓ

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació tenint en compte la correspondència amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

- Execució de memoria

- Interpretació amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.

- Interpretar l’obra correctament , mitjançant la mesura, articulació, dinàmiques, agògica i fraseig adequat.

-Correcta posició amb l’instrument

-Qualitat de só, articulacions i tipus d’articulacions

PRIMERA VISTA


- Llegir i mesurar adequadament el fragment

- Interpretar el fragment tenint en compte el fraseig.

- Articulació, dinàmica i agògica.

- Interpretar amb fluïdesa el fragment