Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

1r CURS

 

- Lectura a primera vista 

Longitudentre 8 i 16 compassosTemps màxim de preparació 5 minuts.

Tonalitats(Do M -La m) (Sol M -Mi m) (Fa M -Re m) (Re M) (Si b M).

Alteracions accidentalsles condicionades pel pas a l'àmbit de la dominant corresponent al to del fragment proposat.

Compassos2/4, 3/4, 4/4 6/8.

Dinàmicaforte - piano.

Àmbit del registreSol 1 (clau de Fa)Sol 4 (clau de Sol).

Figuresredona, blanca, negra i corxera amb els seus respectius silencisPuntet de blanca i negra.

Figures d'acompanyamentacordes sobre graus tonalsBaix Alberti .

Dissenys rítmicscombinacions senzil1es de les esmentades figures.

Agògica: adagio allegro .

Elements melòdicsmelodia acompanyadapart melòdica (mà dreta o esquerra) part acompanyament (mà esquerra o dreta)xicotetes imitacions senzilles.

Articulaciólligadura de fraseig.

 

 

- Obres a interpretar

 Es presentaran tres obresde les quals el tribunal n’elegirà unasegons els següents continguts:

 

Longitudmínim 50 compassos.

Tonalitatsmajors i menors fins a 4 alteracions.

Compassostotsexcepte els dels compassos irregulars i de valors afegitsS'inclouen possibles canvis interns de compàs.

Figuresde la redona fins a la fusapuntet fins a semicorxeranotes a contratempssíncopes llargues i breuspas de subdivisió binaria a ternària i viceversa.

Agògica i dinàmicasense restriccions.

Articulaciópicatlligatpicat-lligatstaccatoaccentlligadura de fraseig i articulació.

Formes: allegro de sonata, rondóvariacióABA, A-A, imitativa o contrapuntística.

Elements melòdicsescalesarpegistrinatacordstríades i sèptimes.

Texturaacords simultanis arpegiats, Baix Alberti, realització de dos plànols sonors entre les dos manspas polzerealització d'adorns d'acord amb l'estil corresponent, pedal a temps i contratemps.

 

1r CURS E. Professional de PIANO

OBRES RECOMANADES

 

 

ESTUDIS

- Bertini Op.29/ Op.32

- Czerny Op. 636/ Op.299 (vol.1)

- Burgmüller Op.100

- Cramer (vol.1)

 

BARROC-CONTRAPUNTÍSTIC

- J.S.BACH: Pequeños Preludios y Fugas

 

 

CLASSICISME

- Sonatina Completa de:

M.Clementi OP.36

L.V.Beethoven

W.A.Mozart

F.J.Haydn

A.Diabelli Op.151

 

ROMANTICISME

- MENDELSSOHN: Kinderstück Op.72

- SCHUMANN: Álbum de la Juventud Op.68 / Escenas de niños Op.15

- BRAHMS: Valses Op.39

- F.CHOPIN: Mazurkas

 

CONTEMPORANI

- PROKOFIEV: 12 Piezas Infantiles Op.65

- B.BARTÓK: Microkosmos (vol.4)/ For Children (vol.1-2)

- A.CASELLA: 12 Piezas Infantiles

- A.GARCÍA ABRIL: Sonatina de las Estaciones

- I.ALBÉNIZ: 6 pequeños valses OP.25

- SATIE: Gimnopedies / Gnossiennes

 

 


NOTA: Aquest és un llistat orientatiu. Es poden presentar altre obres que siguen equivalents en dificultat i estil.PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

2n CURS

 

- Lectura a primera vista

 

Longitudentre 8 i 16 compassos. Temps màxim de preparació5 minuts.

Compassos2/43/4, 4/46/ 8 2/2.

Dinàmica: forte, piano.

Articulaciólligadura de fraseig.

Àmbit del registreSol 1 - Sol 4alteracions accidentals.

Figuresde la redona fins a la fusa amb els seus silencispuntets de blancanegra i corxeratresets.

Elements melòdicsmelodia acompanyada, part melòdica (mà dreta o esquerra) part acompanyament (mà esquerra o dreta)imitacions i contrapunts.

Agògica: adagioallegroritardando accelerando.

 

* Es valoraran les distintes articulacions (lligatpicat) proposades per la partitura.

 

- Obres a interpretar

 

Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirà unasegons els següents continguts:

 

Longitud50 compassos mínim.

Tonalitatsmajors i menors fins a 5/6 alteracions.

Compassossense restricc.

Àmbit del registresense restricció.

Figuresde la redona fins a la fusa amb els seus silencis, notes a contratempssíncopes grups de valoració irregular (2, 3, 4, 5, 6)pas de subdivisió binària a ternària.

Agògicasense restriccions.

Articulaciósense restriccions.

Dinàmicasense restriccions.

Tipus d'escripturaescalesarpegis a mans alternes i simultàniesen moviment paral·lel contraritrinats, curts passatges d'octavesacords simultanisarpegiatsacord partit en àmbit de 8ª realització de 2 plànols sonors amb una ma o entre les dos mansrealització d'adorns corresponents a estil.

Formes: allegro de sonata, rondó, variació, ABA, AA'contrapuntístic.

Pedala temps contratemps

 

 

2n CURS E. PROFESSIONAL DE PIANO

OBRES RECOMANADES


ESTUDIS

- Bertini Op.32

- Czerny Op. 299 (vol.1-2)

- Cramer (vol.1)

- Moszkovsky Op.91

 

BARROC-CONTRAPUNTÍSTIC

- J.S.BACH: Invenciones y Sinfonías (2 i 3 voces)

- SCARLATTI: Sonatas

 

 

CLASSICISME

- Sonata Completa de:

M.Clementi OP.37-38

L.V.Beethoven

W.A.Mozart

F.J.Haydn

Diabelli op.168

 

ROMANTICISME

- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras

- SCHUMANN: Escenas de niños Op.15/

Escenas del Bosque op.82

- SCHUBERT: Momentos Musicales Op.94

- BRAHMS: Valses Op.39

- F.CHOPIN: Mazurkas o Valses

- E.GRIEG: Piezas Líricas

 

CONTEMPORANI

- PROKOFIEV: 12 Piezas Infantiles Op.65

- B.BARTÓK: Microkosmos (vol.5)/ Bagatelas Op.6

- DEBUSSY: Children’s Corner / Le Petit Negre/ Reverie

- GRANADOS: Danzas Españolas

 NOTA: Aquest és un llistat orientatiu. Es poden presentar altre obres que siguen equivalents en dificultat i estil.


PROVÉS D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

3r CURS

 

- Lectura a primera vista

 

Longitudlongitud màxima 16 compassosTemps màxim de preparació 5 minuts.

Tonalitatstotes.

Compassostots.

Dinàmicasense restricció.

Àmbit: tot.

Agògicasense restricció.

Figuracióde la redona fins a la fusapuntets de blancanegracorxera i semicorxeradosets, tresetssextets, quintetssíncopescontratempsacords simultanis, arpegiat.

Articulacióelements de fraseig sense restricció.

 

 

- Obres a interpretar

 

Es presentaran tres obresde les quals el tribunal n'elegirà unasegons els següents continguts:

 

Longitudsense restricció.

Tonalitatssense restricc.

Compassossense restricció.

Agògicasense restricció.

Dinàmicasense restricc.

Formes: allegro de sonatarondóvariaciófuga/preludi,  ABA, AAi estudi.

Articulaciósense restricció.

Tipus d'escripturaescalesarpegis a mans alternes i simultànies, en moviment paral·lel contraritrèmolos simples i doblesnotes repetides en velocitat moderadacurts passatges de 8ª, acords tríadessèptimes simultánies, arpegiatsrealització de 2, 3, 4, plànols sonorspa polzeadorns.

 

 

 

 

3r CURS E. PROFESSIONAL DE PIANO

OBRES RECOMANADES

 

ESTUDIS

- Bertini Op.32

- Czerny Op. 299 (vol.1-2)

- Cramer (vol.1)

- Clementi: Gradus ad Parnassum

- Moszkovsky Op.91

 

BARROC-CONTRAPUNTÍSTIC

- J.S.BACH: Invenciones y Sinfonías (2 i 3 voces)

- SCARLATTI: Sonatas

 

CLASSICISME

- Sonata Completa de:

M.Clementi OP.37-38

L.V.Beethoven

W.A.Mozart

F.J.Haydn

Diabelli Op.168

 

ROMANTICISME

- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras

- SCHUBERT: Momentos Musicales Op.94/ Escocesas/

- BRAHMS: Valses Op.39

- F.CHOPIN: Mazurkas o Valses

- E.GRIEG: Piezas Líricas

 

CONTEMPORANI

- PROKOFIEV: Scherzo Op.39

- DEBUSSY: Children’s Corner/ Le Petit Negre/ Reverie

- GRANADOS: Danzas Españolas

- ALBÉNIZ: Suite Española (cuba)/ Recuerdos de viaje Op.71

España: 6 Hojas de Álbum Op.165

- TURINA: Danzas Gitanas (Danza de la Seducción) /

Jardín de niños OP.63

 

 

 

 NOTA: Aquest és un llistat orientatiu. Es poden presentar altre obres que siguen equivalents en dificultat i estil.PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

4t CURS

 

- Lectura a primera vista

 

Longitudlongitud màxima: 16 compassos. Temps màxim de preparació: 5 minuts.

Tonalitatstotes.

Compassostots.

Dinàmicasense restricció.

Àmbittot.

Agògicasense restricció.

Figuracióde la redona fins a la fusa, puntets de blancanegra, corxera i semicorxera, dosets, tresetssextetsquintets, síncopes, contratemps, acordes simultanis, arpegiat. Articulació: elements de fraseig sense restricció.

 

 

 

- Obres a interpretar

 

Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitudsense restricció.

Tonalitatssense restricció.

Compassossense restricció.

Agògicasense restricció.

Dinàmicasense restricció.

Formes: allegro de sonata, rondó, variació, fuga/preludi, ABA, AA' i estudi.

Articulaciósense restricció.

Tipus d'escripturaescales, arpegis a mans alternes i simultànies, en moviment paral·lel i contrari, trèmolos simples i doblesnotes repetides en velocitat moderada, curts passatges de 8ª, acords tríades, sèptimes simultànies arpegiats, realització de 2, 34, plànols sonors, pa polze, adorns.

 4t CURS E. PROFESSIONAL DE PIANO

OBRES RECOMANADES

l· 1' .•·•

 

ESTUDIS

- Bertini Op.32

- Cramer (vol.2)

- Czerny Op.740 / Op.299 (vol.3-4)

- Moszkowsky Op.72

- Clementi: Gradus ad Parnassum (vol.1-2)

 

BARROC-CONTRAPUNTÍSTIC

- J.S.BACH: El Clave bien temperado (vol.1-2)

- SCARLATTI: Sonatas

 

CLASSICISME

- Sonata Completa de:

M.Clementi OP.37-38

L.V.Beethoven

W.A.Mozart

F.J.Haydn

 

ROMANTICISME

- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras/ Preludios Op.104

- SCHUMANN: Hojas de ÁlbumOp.124 / Arabesco Op.18

- SCHUBERT: Momentos Musicales / Impromptus Op.90/

- E.GRIEG: Piezas Líricas

- F.CHOPIN: Preludios/ Nocturnos/ Valses

 

CONTEMPORANI

- PROKOFIEV: Scherzo Op.39 / Piezas Op.12-32

- DEBUSSY: Children’s Corner/Preludios/ Arabescos/

- GRANADOS: Danzas Españolas/ Escenas Poéticas

- ALBÉNIZ: Suite Española /España: 6 Hojas de Álbum Op.165/ Recuerdos de viaje Op.71

- TURINA: Danzas Gitanas op.55

 


NOTA: Aquest és un llistat orientatiu. Es poden presentar altre obres que siguen equivalents en dificultat i estil.PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

5é CURS

 

 

 

- Lectura a primera vista

 

Longitudlongitud màxima 24 compassosTemps màxim de preparació: 5 minuts.

Tonalitatstotes.

Compassostots.

Dinàmicasense restricció.

Àmbittot.

Agògicasense restricc.

Figuracióde la redona fins a la semifusaamb els seus respectius silencisnotes d'adorn, floreig, mordents, etc.

Articulaciósense restricció.

 

 

- Obres a interpretar

 

Es presentaran tres obresde les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitudsense restricció.

Tonalitatssense restricció.

Compassossense restricció.

Agògicasense restricció.

Dinàmicasense restricc.

Formessense restricció.

Articulaciósense restricció.

Tipus d 'escripturasense restriccions.


5é CURS E. PROFESSIONAL DE PIANO

OBRES RECOMANADES

 

ESTUDIS

- Cramer (vol.2)

- Czerny Op.740 / Estudios de octavas Op.553

- Moszkowsky Op.72

- Clementi: Gradus ad Parnassum

 

BARROC-CONTRAPUNTÍSTIC

- J.S.BACH: El Clave bien temperado (vol.1-2)

- SACARLATTI: Sonatas

 

 

CLASSICISME

- Sonata Completa de:

L.V.Beethoven

W.A.Mozart

F.J.Haydn

 

ROMANTICISME

- MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras

- SCHUMANN: Hojas de Álbum OP.124/ Arabesco Op.18

- SCHUBERT: Momentos Musicales / Impromptus Op.90

- E.GRIEG: Piezas Líricas

- F.CHOPIN: Preludios/ Nocturnos/ Valses

 

CONTEMPORANI

- PROKOFIEV: Scherzo Op.39 / Piezas Op.12-32

- DEBUSSY: Preludios/ Arabescos/ Vals Romántico

- GRANADOS: Danzas Españolas / Escenas Poéticas

- ALBÉNIZ: Suite Española /España: 6 Hojas de Álbum Op.165

Recuerdos de Viaje Op.71

- TURINA: Danzas Gitanas op.55

 NOTA: Aquest és un llistat orientatiu. Es poden presentar altre obres que siguen equivalents en dificultat i estil.


 

 

PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

6É CURS E. PROF

 

 

- Lectura a primera vista

 

Longitudlongitud màxima: 30 compassos. Temps màxim de preparació: 5 minuts.

Tonalitatstotes.

Compassostots.

Dinàmicasense restricció.

Àmbittot.

Agògicasense restricció.

Figuraciótotes les figuressense restricció.

Articulaciósense restricció.

 

 

- Obres a interpretar

 Es presentaran tres obresde les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitudsense restricció.

Tonalitatssense restricció.

Compassossense restricc.

Agògicasense restricció.

Dinàmicasense restricció.

Formessense restricció.

Articulaciósense restricció.

Tipus d'escripturasense restriccions.

 

 

 

6é CURS E. PROFESSIONAL DE PIANO

OBRES RECOMANADES

 

ESTUDIS

- Czerny Op.399 / Estudios de octavas Op.553/ Op.740 (vol.4-5)

- Cramer (vol.3-4)

- Clementi: Gradus ad Parnassum (vol. 2-3)

- Moszkowsky Op.72

- Chopin: Op.10 / Op.25

 

BARROC-CONTRAPUNTÍSTIC

- J.S.BACH: El Clave bien temperado (vol.1-2)

Partitas/ Suites Inglesas/ Suites Francesas

Concierto Italiano

 

- PADRE ANTONIO SOLER: Sonatas

 

CLASSICISME

- Sonata Completa de:

L.V.Beethoven

W.A.Mozart

F.Schubert

 

ROMANTICISME

- MENDELSSOHN: Rondó Caprichoso / 3 Caprichos Op.32/ Andante Cantábile e Presto Agitato

- BRAHMS: Rapsodias Op.79/ Fantasías Op.116/ Piezas Op.117

- SCHUBERT: Impromptus OP.90-142

- F.CHOPIN: Baladas / Polonesas/ Scherzos/ Impromptus

 

CONTEMPORANI

- DEBUSSY: Preludios/ Arabescos

- GRANADOS: Danzas Españolas / 6 Piezas sobre cantos populares/ Quejas/ La maja y el ruiseñor/ 2 Danzas Op.37

- ALBÉNIZ: Suite Española / Iberia (El Puerto- Evocación)

- TURINA: Danzas Gitanas / Mujeres españolas op.17

- FAURÉ: Impromptus / Nocturnos/ Barcarolas

- BARTOK: Sonatina/ Suite for piano OP.14

- RAVEL: Juegos de Agua

- PROKOFIEV: Scherzo op.39

 

NOTA: Aquest és un llistat orientatiu. Es poden presentar altre obres que siguen equivalents en dificultat i estil.