Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PIANO COMPLEMENTARI

 

 

PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

3r CURS E.P.

 

 

 

PROVA A: Lectura a primera vista

 

            De caràcter polifònic (4 veus)utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca, negra i corxera. Extensió d'uns 16 compassos màxim.

 

 

PROVA B: Obra de memoria

Una peça a escollir entre les següents:

 

 • Llibre: 1º Piano de Perfecto García Chornet

Es podrà elegir qualsevol de les peces del final del llibre situades en l’apartat “Pequeñas Piezas” (pag.79-91).

O també el 1r moviment de la Sonatina en DoM de M.Clementi (pag.94)

 

 

 • L’alumne podrà escollir també qualsevol obra de característiques similars, d’altres mètodes o editorials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

4t CURS E.P.

 

 

 

PROVA A: Lectura a primera vista

 

            De caràcter polifònic (4 veus)utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra. Extensió d'uns 16 compassos màxim.

 

 

PROVA B: Obra de memoria

Una peça a escollir entre les següents:

 

 •  Llibre: 2º Piano de Perfecto García Chornet

Es podrà elegir qualsevol de les peces situades en l’apartat:

- OBRAS CONTRAPUNTÍSTICAS (BARROCAS)- (pg.42-50)

- PEQUEÑAS PIEZAS (pg.52-73)

- PIEZAS ROMÁNTICAS (pg.76-84)

- 1 MOVIMIENTO DE SONATINA (pg.87-100)

 

 

 • L’alumne podrà escollir també qualsevol obra de característiques similars, d’altres mètodes o editorials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVES D’ACCÉS A E. PROFESSIONAL

5é CURS E.P.

 

 

PROVA A: Lectura a primera vista

 

            De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra i corxeraExtensió d'uns 20 compassos màxim.

 

PROVA B: Obra de memoria: Una peça a escollir entre les següents: •  Llibre: 2º Piano de Perfecto García Chornet

Es podrà elegir qualsevol de les peces situades en els apartats:

- OBRAS CONTRAPUNTÍSTICAS (BARROCAS)- (pg.42-50)

- PEQUEÑAS PIEZAS (pg.52-73)

- PIEZAS ROMÁNTICAS (pg.76-84)

- 1 MOVIMIENTO DE SONATINA (pg.87-100) • L’alumne podrà escollir també qualsevol obra de característiques similars, d’altres mètodes o editorials.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE PIANO COMPLEMENTARI PER A LES PROVES D’ACCÉS A E.P. 

 • Manteniment de la regularitat mètrica del pols al llarg de la peça.

 • Execució correcta dels diferents gèneres de toc, així com siguen indicats a la partitura (legatto, non-legatto, portatto, stacatto).

 • Respecte i realització de les indicacions de la partitura que facen al·lusió a variacions temporals del discurs musical, així com l’adequada inclusió de jui estètic de variacions de tempo no necessàriament indicats en la partitura que afavorisquen una interpretació estilísticament adequada.

 • Respecte i realització de les indicacions relatives a les variacions en la intensitat del so que es troben en la partitura. 

 • Adequada conducció de la frase musical en termes de l’ús de recursos agògics i/o dinàmics per a la realització d’una interpretació estèticament correcta.

 • Ús adequat del pedal segons la necessitat estètica i estilística del discurs musical.

 • Demostrar la capacitat d’interpretar la peça sencera sense necessitat de visionar la partitura.