Agenda Cultural
T'escoltem
Conservatori

TERCER CURS

Es realitzaran les proves d'accés a tercer curs d'ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels contiguts terminals de segon curs d'ensenyances professionals de música:

Les proves consistiran en:


PROVA A: Lectura a primera vista


-De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca negra i corxera. Extensió d´uns 16 compassos màxim.

 

 

PROVA B: Obra a interpretar


-Una peça a escollir entre les següents:

 

. ÁLBUM DE A.MAGDALENA BACH

 

-          Andante nº3

 

. MOZART

 

-          Pequeña pieza nº2

-          Le souvenir

-          Minuetto K.V. nº2 i 6

 

. HAYDN

 

-          Andante nº 1 i 5.

-          Danza nº8

 

 

O qualsevol obra de característiques similarsQUART CURS

Es realitzaran les proves d'accés a quart curs d'ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de tercer curs d'ensenyances professionals de música:

Les proves consistiran en:

PROVA A: Lectura a primera vista

 

-De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra. Extensió d'uns 16 compassos màxim.

 

PROVA B: Obra a interpretar

-Una peça a escollir entre les següents:

. ÁLBUM DE A. MAGDALENA BACH

            - Minuetos 2, 3, 4 i 20

            - Musette 15

. L. V. BEETHOVEN

            - Sonatina 15

 

 

O qualsevol obra de característiques similars.

 QUINT CURS

Es realitzaran les proves d'accés a quint curs d'ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de quart curs d'ensenyances professionals de música:

Les proves consistiran en:


PROVA A: Lectura a primera vista

 

-De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra i corxera. Extensió d'uns 20 compassos màxim.

 

 PROVA B: Obra a interpretar

-Una peça a escollir entre les següents:

- ÁLBUM DE A. MAGDALENA BACH

- UNA CORAL DE BACH

 

- ÁLBUM DE LA JOVENTUT DE SCHUMANN

 

- SONATINA DE BEETHOVEN, MOZART O CLEMENTI.

 

           

O alguna obra de característiques similars.