Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
   

ESPECIALITAT: PERCUSSIÓProves d’accés a Ensenyances Professionals

1r cursESPECIALITAT: PERCUSSIÓ


PROVA DE LECTURA A PRIMERA VISTA

- caixa, timbals, làmines

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:Longitud: entre 15 i 20 compassos

Tonalitat: fins a dos alteracions

Compassos: 2/2, 3/4, 4/4 i 3/8.

Agògica: Adagio, Moderato, Andante, Allegro

Dinàmica: pp, p, mp, mf, f i ff

Figures: rodona, negra, blanca, corxera i semicorxera, amb els seus silencis corresponents

Lligadura, puntets i calderó. Tresets.

Àmbit del registre: 2 octavesINTERPRETACIÓInterpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’entre tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb els continguts terminals de les ensenyances elementals. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.OBRES RECOMANADESCaixa           - Percussi studio, Siegfried Fink vol. 1 (39-42)

                    - Easy rudimental solos, J. Funnell.

Timbals      - Estudi nº 10 (hfft 1), etuden fur timpani, R. Hochrainer

                    - Fundamental studies for timpani, G. Whaley 

Làmines     - Fundamental studies for mallets, G. Whaley

                    - The competition collection, T. Brown

Multipercussió   - Multitudes, T. Brown.Bateria       - E. Gil

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

2n curs 

ESPECIALITAT: PERCUSSIÓPROVA DE LECTURA A PRIMERA VISTA

- caixa, timbals, làmines

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:Longitud: mínim 30 compassos

Tonalitat: fins a 5 alteracions

Compassos: 2/2, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8

Àmbit de registre: tres octaves

Agògica: tota

Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, reguladors, accents

Figures: redona, blanca, negra, amb els seus silencis i puntetsINTERPRETACIÓInterpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’entre tres que presentarà l’alumne.  El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb  els continguts del curs precedent al curs que opta. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.

 

OBRES RECOMANADESCaixa           - Percussion studio Siegfried Fink vol. 1 (43-45).

                    - Easy rudimental solos , J. Funnell.

Timbals      - Tampico, M. Roy

                    - Timpani solo nº 4-5, P. Price

Làmines     - Fundamental studies for mallets, G. Whaley

                    - Contest solos for young mallet, M. Houllif

Multipercussió    - Solos in percussion 4-5, M. Goldenberg.

Bateria       - E. GilProves d’accés a Ensenyances Professionals

3r cursESPECIALITAT: PERCUSSIÓPROVA DE LECTURA A PRIMERA VISTA

- caixa, timbals, làmines

- Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:

Longitud: mínim 30 compassos

Tonalitat: totes

Compassos: binaris, ternaris, compostos, simples, regulars i irregulars.

Àmbit de registre: tot el teclat.

Agògica: tota

Dinàmica:pp, p, mf, f, ff, reguladors, accents i sforzandos.

Figures: totes. Dificultats mètriques resultants de les combinacions entre elles. Grups de valoració irregular, dosets,etc...INTERPRETACIÓInterpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’entre tres que presentarà l’alumne.  El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb  els continguts propis del curs precedent al que opta. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.OBRES RECOMANADESCaixa               - Intermediate snare drum, M. PetersTimbals          - Etuden fur timpani, R. HochrainerLàmines         - Modern school for xilophone, GoldenbergMultipercussió    - Etude dialogue, GoldenbergBateria       - E. Gil

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

4t cursESPECIALITAT: PERCUSSIÓPROVA DE LECTURA A PRIMERA VISTA

-caixa, timbals, làmines

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:Longitud: mínim 30 compassos

Tonalitat: totes.

Compassos  binaris, ternaris, compostos, simples, regulars i irregulars

Àmbit de registre:

Agògica: totes

Dinàmica: totes

Figures: totes. Dificultats mètriques resultants de les combinacions entre elles. Grups de valoració irregular, dosets, quintets, etcINTERPRETACIÓInterpretació d’una obra, estudi o fragment triat  pel tribunal d’entre tres que presentarà l’alumne.  El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb  els continguts propis del curs al que opta. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.OBRES RECOMANADES

Caixa               - Progressives studies for snare drum, Fink

                        - Methode de caisse-claire, DelecluseTimbals          - Scherzo, Peters

 

Làmines         - Modern school for xilophone, Goldenberg

                        - Three pieces for mallets, PetersMultipercussió    - Resonances, Goldenberg.Bateria       - E. Gil. G. Krupa Proves d’accés a Ensenyances Professionals

5é curs

 ESPECIALITAT: PERCUSSIÓPROVA DE LECTURA A PRIMERA VISTA

-caixa, timbals, làmines

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:Longitud: mínim 30 compassos

Tonalitat: totes.

Compassos  binaris, ternaris, compostos, simples, regulars i irregulars

Àmbit de registre: tot el teclat

Agògica: totes

Dinàmica: totes

Figures: totes. Dificultats mètriques resultants de les combinacions entre elles. Grups de valoració irregular, dosets, quintets, etc

 

INTERPRETACIÓInterpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’entre tres que presentarà l’alumne.  El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb  els continguts propis del curs precedent al que opta. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.OBRES RECOMANADESCaixa               - Intermediate snare drum, Peters

                        - Countdown, M, MarkovitchTimbals          - Etuden fur timpani, R. Hochrainer

                        - Sonata for timpani, J. Beck

 

Làmines         - Yelow after tha rain, PetersMultipercussió    - Morris Dance, W. Kraft.Bateria       - E. Gil . B. Rich

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

6é cursESPECIALITAT: PERCUSSIÓPROVA DE LECTURA A PRIMERA VISTA

-caixa, timbals, làmines

-Interpretació d’un fragment adequat a l’instrument proposat pel tribunal que inclou els següents criteris:Longitud: mínim 30 compassos

Tonalitat: totes.

Compassos  binaris, ternaris, compostos simples, regulars i irregulars

Àmbit de registre: tot el teclat

Agògica: totes

Dinàmica: totes

Figures: totes. Dificultats mètriques resultants de les combinacions entre elles. Grups de valoració irregular, dosets, quintets, etcINTERPRETACIÓInterpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’entre tres que presentarà l’alumne.  El nivell tècnic instrumental estarà relacionat amb  els continguts propis del curs precedent al que opta. Es valorarà la interpretació de memòria de les obres presentades.OBRES RECOMANADESCaixa               - Intermediate snare drum, Peters

                        - Methode de caisse-claire,  nº 1,2,3. Delecluse

                        - Sólos repertori orquestra. RamadaTimbals          - Studies for timpani, Zegalsky

 

Làmines         - Restles. R. O’Meara

                        - Passatges orquestrals

                        - Music of the day, B. MollenhofMultipercussió   - Promenade, J. SpearsBateria       - E. Gil, B. Rich. Studio Sesssion vol. I

                          -Get-hip, J. SponselCRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES D’ACCES A ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació en funció de les característiques tècniques i sonores de cada un dels instruments i la correspondència amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

 

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

 - Execució de memòria


-  Interpretació amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic. - Interpretar l’obra, etc., mitjançant la mesura, articulació, dinàmiques, agògica i fraseig      adequat.

-Correcta posició davant l’instrument


-Qualitat de só, articulacions i tipus d’atac.

PRIMERA VISTA


-          Llegir i mesurar adequadament el fraseig.

-          Interpretar el fragment tenint en compte el fraseig, afinació (timbals), tipus de baqueta y instrumental òptim.

-          articulació, dinàmica i agògica.

-          Interpretar amb fluïdesa el fragment.-          Contacta en el centre amb antelació per a provar  l’instrumental.