Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

PROVES D'ACCÉS ENSENYAMENTS  PROFESSIONALS 

OBOÉ

1r CURS

  

PROVA A: Lectura a primera vista amb les següents característiques:

 

 Longitud: de 20 a 30 compassos

Tonalitats: majors i menors fins a 3 alteracions.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: notes des de Si b2 al mi5 (sobreagut).

 Figures: Valors de redona, blanca, negra, corxera, semicorxera amb els seus respectius silencis i punt.

 Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, retardant, accelerant i a tempo.

Articulacions: lligat, picat, picat-lligat, accents, stacatto.

Notes d'adorn: appoggiatures, mordents, grupets i refilets.

Dinàmica: p, f, mf, crescendo i diminuendo.

  

PROVA B: Interpretació d'una obra

Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/ instrumental propi dels continguts terminals del grau elemental. Es valorarà l'execució de memòria.


CRITERIS AVALUACIÓ:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en

Les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

 

OBRES RECOMANADES

     

Primer  movimiento  del  Concierto  nº  6  OP.  VII  para  oboe  orquesta  de  Tomaso Albinoni. 

Romance de  Fantasy Pieces para oboe y piano de Carl Nielsen. 

Siciliana y Aria nº1 de la Partita nº2 de Georg Philipp Telemann. 

Pièce Op.5 en sol menor para oboe y piano de Gabriel Pierné. 

Pièce V para oboe y piano de Cesar Franck. 

Largo and Allegro de Benedetto Marcello. 

PROVES D'ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

OBOÉ

2n CURS

  

PROVA A: Lectura a primera vista amb les següents característiques:

Longitud: de 20 a 30 compassos

Tonalitats: majors i menors fins a 5 alteracions.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: notes des de Si b2 al mi5 (sobreagut)

Figures: Valors de redona, blanca, negra, corxera, semicorxera amb els seus respectius silencis i punt. Síncopes, tresillo, sextets i calderó.

Agògica: adagio, lent, llarg, andante, moderato, allegro, vivo, presto, retardant, accelerant i a tempo.

Articulacions: lligat, picat, picat-lligat, accents, stacatto.

Notes d'adorn: appoggiatures, mordents, grupets i refilets.

Dinàmica: p, f, mf, crescendo i diminuendo.

 

PROVA B: Interpretació d'una obra.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/ instrumental propi dels continguts terminals del primer curs de grau mitjà. Es valorarà l'execució de memòria.

CRITERIS AVALUACIÓ:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en

Les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

 

OBRES RECOMANADES

      ALBINONI             Concert op. 7 núm. 6 (2 i 3er moviment)

      BACH                     Tres Xicotetes Peces 

     
BARRET                 1a Sonata

      BELLINI                 Concierto en La meua b  (Allegro, allà polonese))

     CIMAROSA           Concierto en Do (1er i 2n  moviment)

     HAENDEL             Sonata I

 

PROVES D'ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

OBOÉ

 3r CURS

 

PROVA A: Lectura a primera vista amb les següents característiques:

 Longitud: de 20 a 35 compassos

Tonalitats: totes

Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: notes des de Sib2 a Fa5.

Figures: Valors de redona, blanca, negra, corxera, semicorxera amb els seus respectius silencis i punt. Síncopes, notes a contratemps, tresillo, quintells, sextets i calderó.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, retardant, accelerant i a tempo.

Articulacions: lligat, picat, picat-lligat, accents, stacatto, picat barroc.

Notes d'adorn: appoggiatures, mordents, grupets i refilets.

Dinàmica: Pp, mp, p, mf,  f, ff, crescendodiminuendo i sforzando.

  

PROVA B: Interpretació d'una obra.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/ instrumental propi dels continguts terminals del segon curs de grau mitjà. Es valorarà l'execució de memòria.

CRITERIS AVALUACIÓ:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en

Les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

 

OBRES RECOMANADES

   ALBINONI             Concierto op. 2 núm. 9

   BARRET                 2a Sonata

   BROD                     1a Sonata

   CIMAROSA           Concierto en do (3er i 4t  moviment)

   FLEMMING           Estudis

    HAENDEL             Sonata II

 

PROVES D'ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

OBOÉ

4t CURS

 

PROVA A: Lectura a primera vista amb les següents característiques:

 

 Longitud: de 20 a 35 compassos

Tonalitats: Totes

Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: notes des de Sib2 a Sol M5 (sobreagut).

Figures: Valors de redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis i punt. Síncopes, notes a contratemps, dosillos, tresillo, quintillos, sextets i calderó.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, retardant, accelerant i a tempo.

Articulacions: totes

Notes d'adorn: appoggiatures, mordents, grupets i refilets.

Dinàmica: Pp, mp, p, mf,  f, ff, crescendodiminuendo i sforzando.

 

PROVA B: Interpretació d'una obra

Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/ instrumental propi dels continguts terminals del tercer curs de grau mitjà. Es valorarà l'execució de memòria.

 

CRITERIS AVALUACIÓ:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en

Les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

 

OBRES RECOMANADES

        BARRET                 3a Sonata

        BROD                     2a Sonata

        COLIN                   1er Solo de Concurs

        FLEMMING           Estudis

        HINDEMITH          Sonata

       MARCELLO           Concierto en re m.

       POULENC             Sonata

        TELEMANN         Concert en do m'ANT. 109

       VIVALDI              Concierto en la m.

PROVES D'ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

OBOÉ

5é CURS

 

PROVA A: Lectura a primera vista amb les següents característiques:

 Longitud: de 20 a 40 compassos

Tonalitats: totes

Compassos: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: notes des de Sib2 a Sol5 (sobreagut).

 
Figures: Valors de redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis i punt. Síncopes, notes a contratemps, dosillos, tresillo, quatret, quintillos, sextets, octosillo i calderó.

Agògica: Grave, lent, Llarg, Adagio, Andante, Andantino, Moderato, Allegretto, Allegro, Presto, Vivo, Vivace, amb les terminacions “Etto” e “Issimo”.

Articulacions: totes

Notes d'adorn: appoggiatures, mordents, grupets i refilets.

Dinàmica: totes. 


PROVA B
: Interpretació d'una obra.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/ instrumental propi dels continguts terminals del Quart curs de grau mitjà. Es valorarà l'execució de memòria.

CRITERIS AVALUACIÓ:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en

Les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

 

OBRES RECOMANADES

       BARRET                 4a Sonata

       BROD                      3a Sonata   

       FLEMMING            Estudis

       HAENDEL              Concert núm. 3 en sol m

      LEBRUN                 Concert en re m.

       VIVALDI                Concert en Fa M.

      WEBER                   Concert en Do M

 

PROVES D'ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

OBOÉ

6é CURS  

 

PROVA A: Lectura a primera vista amb les següents característiques:

Longitud: de 20 a 40 compassos

Tonalitats: totes

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: notes des de Sib2 a Sol5 (sobreagut).

Figures: Valors de redona, blanca, negra, corxera, semicorxea amb els seus respectius silencis i punt. Síncopes, notes a contratemps, dosillos, tresillo, quatret, quintillos, sextets, octosillo i calderó.

Agògica: Greu, lent, Llarg, Adagio, Andante, Andantino, Moderato, Allegretto, Allegro, Presto, Vivo, Vivace, amb les terminacions “Etto” e “Issimo”.

Articulacions: totes.

Notes d'adorn: appoggiatures, mordents, grupets i refilets.

Dinàmica: totes   PROVA B: Interpretació d'una obra.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/ instrumental propi dels continguts terminals del quint curs de grau mitjà. Es valorarà l'execució de memòria.

CRITERIS AVALUACIÓ:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en

Les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.


OBRES RECOMANADES

        BACH, J.S.              Sonata en sol m, BWV 1020
 
       BRITTEN, B.           Metamorfosi

       BOZZA                    Estudio 

       HAYDN                   Concierto en Do M

       
KROMMER           Concierto en Fa M'op. 37

      MOZART               Quartet en Fa M, KV 370

     SAINT-SAËNS       Sonata (1 i 2n temps)

     VIVALDI                 Sonata en do m