Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

 

 

HARMONIA

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

4T CURS

 

PRELIMINARS

1.- Concepte d’Harmonia

2.- Els intervals : majors, mens justos ; augmentats, disminuïts i la seua inversió.

Harmònics, melòdics, conjunts i disjunts. Consonants i dissonants.

3.- La Tonalitat i la Modalitat : Funcions harmònic-tonals.

4.- Denominació dels graus de la Tonalitat.

 

I- L’ACORD

1.- Antecedent :

            a) El fenòmen físic- harmònic. L’acord

            b) Formació dels acords per la sèrie d’harmònics o per el sistema tradicional de
            superposició de tercers.

 

2.- Acords tríades o de quinta:

a) Classificació per la seua constitució: perfectes majors i menors, augmentats i disminuïts.

b) Formació d’acords en cadascuna de les notes de les gammes Major i Menor; La seua constitució.

c) Classificació per la seua funció tonal.

d) Estat fonamental i d’inversió.

e) Posició unida  i separada.

 

3.- Acords tríades a quatre parts:  

a) Les veus: soprano, contralt, tenor i baix: tessitura i escriptura a dos claus (Sol i Fa) i les quatre claus tradicionals.

b) Duplicacions i supressions.

c) Posició unida i separada.

d) Posició primera, segona i tercera.

 

4.- Xifrat dels acords:  

a) Diferents sistemes de xifrats.

b) Sistema tradicional.

 

 

 

 

 

 

 

 

II- ENLLAÇOS

1.- Duplicant la donamental en els dos acords :

a) Guardant notes comuns : moviments del baix de 5ª, 4ª, 3ª, 6ª i 2ª, tant ascendents com descendents.

b) Sense guardar notes comuns : moviment del baix de 4ª i 3ª, tant ascendents com descendents.

 2.- Moviments simultanis :   

a) Moviment de les veus : paral·lel, directe, oblic i contrari.

b) Normes deobre les 8ª JUSTES, UNÍSONS I 5ª JUSTES SUCCESSIVES.

c) Normes sobre les 8ª i 5ª directes o resultants.

d) L’uníson.

 

3.- Moviments melòdics:  

a) Intèvals melòdics permesos i prohibits.

4.- Duplicant la 3ª o la 5ª :

a) Duplicant la 3ª amb el primer acord.

b) Duplicant la 3ª amb el segon acord.

c) Dupicant la 3ª amb dos acord consecutius.

d) Duplicació de la 5ª.

 

5.- Estudi sobre l’acord de 5ª sobre sensible i II grau del mode menor:  

a) Constitució, numeració, ús i resolució.

 

6.- Estudi de l’acord de 5ª augmentada.

7.- Els encreuaments.

  

III- PRIMERA INVERSIÓ DELS ACORDS TRÍADES O ACORD DE SEXTA

1.- Acords perfectes:

a) Formació i numeració

b) Duplicacions

c) Consells per a poder duplicar la nota del baix.

d) Successió de dos o més acords de 6ª. La sèrie de sextes.

e) Iniciació a  les notes de pas, floreig, appoggiatura, anticipació, escapada i retards amb els acords de 6ª.

2.- Acord de 5ª disminuïda: 

a) Acord de sensible: constitució, numeració i ús.

b) Acord de II grau del mode menor.

 

 

 

 

3.- Acords de 5ª augmentada:

a) Constitució, numeració i ús.

 

IV- SEGONA INVERSIÓ DELS ACORDS TRÍADES O ACORDS DE QUARTA I SEXTA

 

1.- Acords perfectes:

a) Formació i numeració

b) Duplicacions

c) Preparació i resolució

d) Normes per al seu ús en cadascuna dels grau: de enllanç, de amplificació i cadencial.

 

 

2.- Acords de 5ª disminuïda:

a) Acords de sensible: constitució, numeració i ús.

b) Acord de II grau del mode menor.

 

3.- Acords alterats de tres sons:

 a) L’acord de 5ª augmentada : constitució, numeració i ús.

 

4.- Acord amb carácter de pas, floreig, appoggiatura, etc.

 

V CADÈNCIES

 

1.- El discurs musical.

2.- Concepte i finalitat de les cadències.

3.- Diferents formes de cadència: perfecta, plagal, trencada, evitada, semicadència i imperfecta.

4.- La quarta i sexta cadencial.

5.- Participació de la 7ª de dominant en les cadències.

VI PROGRESSIONS HARMÒNIQUES O MARXES PROGRESSIVES UNITONALS

 

1.- Iniciació al desenvolupament de l’idea musical.

2.- Concepte, mecànica i funció expressiva.

EXERCICIS: L’alumne haurà de realitzar exercicis per practicar tot el que s’ha exposat en els diferents departaments.

 

REALITZARÀ:

1.- Baixos donats (B.D) xifrats i sense xifrar, per a practicar els enllaços dels acords, tant en estat fonamental com invertits.

2.- Cants donats (C.D.) xifrats i sense xifrar, per a practicar els enllaços dels acords, tant en estat fonamental com invertits.

 

3.- Fragments breus d’invenció pròpia de l’alumne.

4.- Cadències en distintes tonalitat.

 

 

 

HARMONIA

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

5é CURS

 

 

I- LA MODULACIÓ

1.- Concepte i finalitat

2.- Classes de modulació.

3.- Tons relatius, veïns i llunyans.

4.- Acords comuns entre tonalitats veïnes.

5.- Les notes característiques.

6.- Práctica de la modulació entre tonalitats veïnes i relatives per candi de funció tonal dels acords que serveixen d’enllaç entre les dos tonalitats.

7.- La quarta i sexta com ha elements modulants.

8.- Marxes progressives modulants.

9.- Les flases relacions.

 

 

 

II- ELS ACORDS CUATRÍADES O SETENA

 

1.- Antecedents:

a) Constitució i classificació.

b) Formació en cadascuna de les notes de les gammes majors i menors: la seua constitució.

c) Classificació per la seua funció tonal.

 

2.- La 7ª de dominant:

a) La seua constitució en estat fonamental e inversió.

b) Xifrat.

c) Preparació i resolució

d) Duplicacions i supressions.

e) Resolucions excepcionals.

 3.- Supressió de la fonamental en l’acord de 7ª de dominant:

a) Nou estudi de l’acord de 5ª sobre sensible.

b) Duplicacions

 

 

1.- Els Acords de 7ª diatòniques ( de prolongació) :  

a) La seua constitució en estat fonamental e inversions.

b) Xifrat

c) Preparació i resolució.

 

d)  Marxes progressives.

e) Resolucions excepcionals.

 

 

2.- L’acord de 7ª sensible dels modes major i menor :

a) La seua constitució en estat fonamental e inversions.

b) Xifrat.

c) Preparació i resolució.

 3.- Cadències:  

a) Noves consideracions sobre les cadències.

b) La 7ª diatònica del II grau: la seua funció cadencial ( subdominant amb 6ª afegida) .

4.- Modulacions :

a) Ampliació de les modulacions amb els acords de 7ª.

 

 

5.- Acords alterats de quatre sons 

 III- ACORDS DE QUINÁIDA O DE NOVENA

1.- Antecedents:

a) Constitució i classificació.

 

2.- Acord de 9ª de dominant: 

a) La seua constitució en estat fonamental e inversions.

b) Xifrat.

c) Disposició de l’acord en estat fonamental e inversions.

d) Supressions.

e) Preparació i resolució. Resolucions excepcionals.

 

3.- Supressió de la donamental en l’acord de 9ª:

a) Nou estudi de l’acord de 7ª sobre sensible.

 4.- Els acords de 9ª diatòniques:

a) La seua constitució en cadascun dels graus de l’escala i estudi de les característiques especials de cada acord.

b) Xifrat.

c) Progressions untòniques i modulants.

 

5.- Acords alterats de cinc sons.

 

IV- ADORS MELÒDICS

1.- Notes de pas: 

a) Definició i particularitats.

b) Normes per al bon ús.

c) Utilització per a la modulació.

 

2.- Notes de floreig o bordadora:

a) Definició i particularitats.

b) Normes per al bon ús.

 

3.- Appoggiatura : 

 a) Definició i particularitats.

b) Normes per al bon ús, tant de la superior com de la inferior.

c) Appoggiatures irregulars.

 

4.- Anticipada i escapada:

a) Definició i particularitats.

b) Normes per al bon ús.

 

5.- Adorn d’adorn melòdics.

 

 EXERCICIS: Després de l’estudi de cada matèria, l’alumne la practicarà realitzant B.D. xifrats i sense xifrar, C.D. i fragments d’invenció pròpia.