Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

CONTRABAIX

Proves d’accés a ENSENYANCES PROFESSIONALS

1r curs

PROVA A : Lectura a primera vista

 

   Longitud: entre 20 i 30 compassos.

   Tonalitats: majors i menors fins a dos alteracions. Poden aparèixer alteracions accidentals

   Àmbit del registre: Fa M, dos octaves.

  Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  6 / 8,  9 / 8  i  12 / 8. Poden haver-hi canvis de compàs.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresets, dosets, puntets, calderó, lligadures de dos, quatre, sis i huit notes,

síncope, anacrusi i contratemps.

   Dinàmica: p, mf, f, crescendo i diminuendo.

   Agògica: adagio, moderato, andante, allegro i ritardando.

   Articulacions: détache, legato i stacatto.

   Recursos tècnics: alguns fragments tindran escrita la digitació.

 

PROVA B :Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Se valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

   Longitud: entre 20 i 30 compassos.

   Tonalitats: majors i menors, fins a tres alteracions. Poden aparéixer alteracions accidentals

   Àmbit del registre: Mi M, dos octaves més una tercera.

   Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8  i  12 / 8.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresets, puntets, calderó, lligadures de dos, quatre, sis i huit notes, síncopes,anacrusi i contratemps.

 

   En aquestes proves es valorarà especialment: producció del so; ús de les posicions; moviments del braç dret i esquerre; us de dinàmica i agògica; fraseig, afinació i expressió.

 

OBRES RECOMANADES

   Gavota ................................................       Caix d’Herveloix

    Sonata (1r, 2n i  3r moviment) .............        Giovannino

    Sonata número 5 (2n moviment) .........         Vivaldi

    Andante .............................................          Dragonetti

    Ària per a contrabaix i piano ……….                  Henry Purcell

    Concert en Re m per a contrabaix i piano (1º temps) Capuzzi

    Homenatge a Vivaldi …………………                   C. Gouinguené

                                                              

 

 

2n curs

 

PROVA A : Lectura a primera vista

 

  Longitud: entre 30 i 40 compassos.

   Tonalitats: majors i menors fins a 4 alteracions. Poden aparèixer alteracions accidentals

   Àmbit del registre: Mi M, dos octaves, més una 4ª (La).

  Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  3  / 8,  6 / 8,  9 / 8, 12 / 8  i  2 /2 . Poden haver-   hi canvis de compàs.

  Figures: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8 i 12 notes,síncopes,anacrusi,contratemps.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, crescendo i diminuendo.

   Agògica: largo, adagio, moderato, andante, allegro i ritardando.

   Articulacions: détache, legato i stacatto.

   Recursos tècnics: alguns fragments tindran escrita la digitació.

 

PROVA B: Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals del curs anterior al que se presenta l'alumne. Se valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

   Longitud: entre 30 i 40 compassos.

   Tonalitats: majors i menors, fins a 5 alteracions. Poden aparéixer alteracions accidentals

   Àmbit del registre: Mi M, dos octaves més una tercera.

   Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8  i  12 / 8.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8 i 12 notes,  síncopes, anacrusi i contratemps.

 

 En aquestes proves es valorarà especialment: producció del so; ús de les posicions; moviments del braç dret i esquerre; ús de dinàmica i agògica;fraseig, afinació i expressió.

 

OBRES RECOMANADES

 

   Concerto en Fa M (1r temps).............   Capuzzi                                                               

    Sonata número 5 (a elegir un temps) ..     Vivaldi

    Sonata número 1 (a elegir un temps)....    Marcello

    Sonata número 2 (a elegir un temps)....    Marcello

    Andante i rondó  (a elegir un temps)....    Dragonetti

 

                                                              

 

 

3r curs

 

 

PROVA A : Lectura a primera vista

   Longitud: entre 30 i 50 compassos.

   Tonalitats: majors i menors fins a 5 alteracions. Poden aparéixer alteracions accidentals

   Àmbit del registre: Mi M, dos octaves, més una 6ª (Do).

   Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  3  / 8,  6 / 8,  9 / 8, 12 / 8  i  2 /2 . Poden haver-hi canvis de compàs.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresets, quintets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8    i 12 notes, síncopes, anacrusi i contratemps.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, crescendo i diminuendo.

   Agògica: largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto, ritardando i cediendo.

   Articulacions: détache, legato i stacatto.

   Recursos tècnics: alguns fragments tindran escrita la digitació.

 

PROVA B : Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals del curs anterior al que se presenta l'alumne. Se valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

   Longitud: entre 40 i 60 compassos.

   Tonalitats: majors i menors, fins a 7 alteracions. Poden aparèixer alteracions accidentals fins i tot dobles alteracions.

   Àmbit del registre: Mi M, dos octaves més una sexta (Do).

   Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8,  12 / 8,  2 / 2  i  4 / 2.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera i semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresets, quintets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8 i 12 notes,  síncopes, anacrusi i contratemps.

 

 En aquestes proves es valorarà especialment: producció del so; ús de les  posicions; moviments del braç dret i esquerre; ús de dinàmica i agògica; fraseig, afinació i expressió;  vibrato; dificultat de l’obra escollida.

 

OBRES RECOMANADES

   Concerto en Fa M (a elegir un temps).............                  Capuzzi

    Sonata número 5 (a elegir un temps) ...............                 Vivaldi

    Sonata número 1 (a elegir un temps)................                 Marcello

    Sonata número 2 (a elegir un temps)................                 Marcello

    Andante i rondó  (rondó).................................                 Dragonetti

    Statements and variant per a contrabaix …… .                   J. Hall


 

 

4t curs

 

 

PROVA A : Lectura a primera vista

   Longitud: entre 30 i 60 compassos.

   Tonalitats: majors i menors fins a 7 alteracions. Poden aparéixer alteracions accidentals

   Àmbit del registre: Mi M, tres octaves.

   Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  3  / 8,  6 / 8,  9 / 8, 12 / 8  i  2 /2 . Poden haver-hi canvis de compàs.                                                                         

Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i fusa amb els seus respectius silencis, tresets, quintets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8    i 12 notes, síncopes, anacrusi i contratemps.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, crescendo i diminuendo reguladors.

   Agògica: largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto, ritardando i cediendo.

   Articulacions: détache, legato, stacatto, martell i lligat-picat.

   Recursos tècnics: alguns fragments tindran escrita la digitació.

 

PROVA B : Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals del curs anterior al que se presenta l'alumnes. Se valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

  Longitud: duració mínima de 4 minuts.

   Tonalitats: majors i menors, fins a 7 alteracions. Poden aparèixer alteracions accidentals fins i tot dobles alteracions.

   Àmbit del registre: Mi M, tres octaves.

   Compassos: Tots els de subdivisió binària i ternària.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i fusa amb els seus respectius silencis, tresets, quintets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8 i 12 notes,  síncopes, anacrusi i contratemps.

 

 En aquestes proves es valorarà especialment: producció del so; ús de les posicions; moviments del braç dret i esquerre; ús de dinàmica i agògica, fraseig, afinació i expressió;  vibrato; dificultat de l’obra escollida.


OBRES RECOMANADES

    Siciliana ....................................................................... Fauré

    L’os hispànic (a elegir un temps)................................... Blanquer

    Sonata per a contrabaix i piano (a elegir un temps)......   Eccles

    Concert per a contrabaix (a elegir un temps)................  Dragonetti

    1ª arabesca per a contrabaix ……………………………................Fryba

   Concert per a contrabaix i piano ……………………….................Haendel


 

5é curs

 

 

PROVA A : Lectura a primera vista

   Longitud: entre 30 i 60 compassos.

   Tonalitats: majors i menors fins a 7 alteracions. Poden aparéixer alteracions accidentals

   Àmbit del registre: Sol M, tres octaves.

   Compassos: 4 / 4,  3 / 4,  2 / 4,  3  / 8,  6 / 8,  9 / 8, 12 / 8  i  2 /2 . Poden haver-hi canvis de compàs.                                                                         

Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i fusa amb els seus respectius silencis, tresets, quintets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8    i 12 notes, síncopes, anacrusi i contratemps.

   Dinàmica: pp, p, mf, f, ff, crescendo i diminuendo reguladors.

   Agògica: largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto, ritardando.

   Articulacions: détache, legato, stacatto, martellé i legato – stacatto.

 

PROVA B: Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals del curs anterior al que es presenta l'alumne. Se valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

   Longitud: duració mínima de 4 minuts.

   Tonalitats: majors i menors, fins a 7 alteracions. Poden aparèixer alteracions accidental fins i tot dobles alteracions.

   Àmbit del registre: Sol M, tres octaves.

   Compassos: Tots els de subdivisió binària i ternària.

   Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera i fusa amb els seus respectius silencis, tresets, quintets, dosets, sextets, puntets, calderó, lligadures de 2, 3, 4, 6, 8 i 12 notes,  síncope, anacrusi i contratemps.

 

 En aquestes proves es valorarà especialment: producció del so; ús de les posicions; moviments del braç dret i esquerre; ús de dinàmica i agògica fraseig, afinació i expressió;  vibrato; dificultat de l’obra escollida i     interpretació adequada a l’època.

 

OBRES RECOMANADES

 

   Concert per a contrabaix i piano (a elegir un temps)        K. D. Dittersdorf

    Després d’un somni per a contrabaix i piano                   G. Fauré

    Elegia en Re per a contrabaix i piano                               G. Bottesini

    Vals trist per a contrabaix i piano                                     S. Koussevitzky


                                                              

 

6é curs

 

PROVA A: Lectura a primera vista


  
Fragment rítmic – melòdic amb els següents elements:

    Longitud: Entre 50 i 100 compassos.

   Tonalitats: majors i menors fins a 7 alteracions.

   Àmbit del registre: Mi M, tres octaves més una sexta.

   Compassos: Tots els de divisió 4, 8 i 2 . Poden haver-hi canvis de compàs, de igual o diferent subdivisió.                       

   Figures: De redona a fusa, amb els seus respectius silencis. Grups de valoració irregular: dosets, tresets, quintets, sisets i septets. Puntets, calderó i lligadures de qualsevol nombre de notes fins 16. Síncopes, anacrusi i contratemps.

   Dinàmica: Tots els matisos des de fff a ppp. Reguladors. Alteracions accidentals, inclòs dobles alteracions.

   Agògica: largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto, ritardando, cedint.

   Articulacions: détache, gran détache, legato, stacatto, martellé, saltillo, portato,     ricochet, staccato volant i spicatto. Vibrato. Dobles cordes i acords de 3 i 4 notes.

 

PROVA B : Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals del curs anterior al que es presenta l'alumne. Se valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 

 Se interpretarà un temps o un obra d’una duració no inferior a 15 minuts. Les característiques del temps o obra seran les de la prova A.

 

En aquestes proves es valorarà especialment: producció del so; ús de les posicions; moviments del braç dret i esquerre; ús de dinàmica i agògica, fraseig, afinació i expressió;  vibrato; dificultat de l’obra escollida i  interpretació adequada a l’època.

 

OBRES RECOMANADES

 

   Sonata  per a contrabaix i piano (1º moviment)          L.V.Beethoven

    Reverie per a contrabaix i piano                                G. Bottesini

    Elegia en Re per a contrabaix i piano                        G. Bottesini

    Concert per a contrabaix (1º moviment)                 S. Koussevitzky

    Andante i rondó (complet)                                      Dragonetti

    Aria i rondó per a contrabaix i piano (Rondó)           Desenclos

CRITERIS D'AVALUACIÓ


  Per a les proves d'accés a les ensenyances professionals de violoncel es tindran en compte els següents criteris d'avaluació:

-        Mostrar una correcta posició corporal en relació a l'instrument i a l'arc, així com una bona relaxació i control dels moviments que intervenen en la pràctica instrumental.
-        Demostrar coneixements de la tècnica instrumental necessaris i adequats a les exigències del curs a què es presenta, quant a canvis de posició, dobles cordes, colps d'arc, etc.
-        Demostrar domini en l'execució de les obres presentades.
-        Valorar que és capaç d'aplicar equilibradament en la seua interpretació, el control tècnic i les intencions expressives característiques de l'estil de l'obra interpretada.