Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
 

QUART CURS


PROVA A: Lectura a primera vista


De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra. Extensió d'uns 16 compassos màxim.


PROVA B:
Obra a interpretar

Una peça a escollir entre les següents:

. ÁLBUM DE A. MAGDALENA BACH

- Minuetos 2, 3, 4 i 20

- Musette 15

. L. V. BEETHOVEN

- Sonatina 15O qualsevol obra de característiques similars.

 QUINT CURS

 

PROVA A: Lectura a primera vista


De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra i corxera. Extensió d'uns 20 compassos màxim.

PROVA B: Obra a interpretar

Una peça a escollir entre les següents:

- ÁLBUM DE A. MAGDALENA BACH

- UNA CORAL DE BACH

- ÁLBUM DE LA JOVENTUT DE SCHUMANN


- SONATINA DE BEETHOVEN, MOZART O CLEMENTI.


O alguna obra de característiques similars.

 SEXT CURS

 

PROVA A: Transposició


D'una obra senzilla a intervals de 2ª i 3ª Major o menor


PROVA B:
Baix xifrat


Realització d'un baix xifrat com acompanyament d'una melodia.Bibliografia recomanada per a la preparació de la prova:


  • 101 ejercicios para la práctica de la repentización y el transporte al piano...................................................Miguel Ansís Arbó.


  • Escuela del bajo cifrado......................Mª Angeles López ArtigaO qualsevol obra de característiques similars


CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA D’ACOMPANYAMENT 

Baix xifrat:

 

-          Grau de respecte a les nomes de l’harmonia en el trànsit d’un acord al següent.

-          Realització correcta dels acords segons el codi establert per l’harmonia tradicional, en quant a la disposició intervàlica entre notes simultànies.

 

Transposició:

 

-          Adequació a l’interval indicat en el transport realitzat.

-          Grau d’adequació entre les notes realitzades i les notes indicades en la partitura.

-          Manteniment de la regularitat mètrica del pols al llarg de la peça.