Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

Proves d’Accés als Ensenyaments Elementals  

PROVA A: Interpretació

 

Es presentarà tres obres segons els següents continguts de les quals el tribunal triarà una d´elles.

 Longitud:  màxim 70 compassos.

Tonalitats: majors i menors fins a màxim 4 alteracions.

 Compassos: Senzills, sense canvis interns de compàs.

 Figures: de la redona fins a com a màxim la semicorxera, puntet fins a corxera.

 

 Agògica i dinàmica: sense restriccions.

 

 Articulació: picat, lligat, picat-lligat, staccato, accent, lligadura de fraseig i articulació.

 

 Formes: allegro de sonata o sonatina, rondó, variació, minueto, ABA, A-A, imitativa o contrapuntística.

 

 Elements melòdics: escales, arpegis, trinat, acords, tríades i sèptimes.

 

 Textura: acords simultanis i arpegiats, Baix Alberti, realització de dos plànols sonors entre les dos mans, pas del polze, realització d’adorns d’acord amb l’estil corresponent, pedal a temps i contratemps.

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

1.- Demostrar habilitat en cada mà i domini de l’ús coordinat de ambdues.

2.- Interpretar l’obra musical amb la mida i fraseig adequats.  

3.-Utilitzar l’esforç muscular i la relaxació adequats a les exigències de la execució instrumental.

4.- Demostrar el domini en la execució d’estudis o obres sense deslligar els aspectes tècnics dels instruments.

5.- Demostrar sensibilitat auditiva en la qualitat del so i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.

6.- Es valorarà la interpretació de memòria d’obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.

7.- Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins del marge de flexibilitat que permeta el text musical.

8.- Presentar en públic un programa adequat al seu nivell, demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística.

 LLISTA ORIENTATIVA D’OBRES:

 2º CURS D'Ensenyaments Elementals

OBRES D’ESTUDI:

-       Bertini  Op.100

-       C. Czerny  Op.599 y Op.139

 OBRES CONTRAPUNTÍSTIQUES:

-       “Álbum Ana Magdalena Bach”    de  J.S. Bach.

OBRA CLÀSSICA: 

-       1º Temps d’una Sonatina de Clementi, Beethoven o Mozart.

-       Minuettos (Haydn...), xicotetes peces clàssiques  etc…

OBRA ROMÀNTICA:

-       “Álbum de la Juventud”   de R. Schumman.

OBRA MODERNA: 

-       “Piezas Infantiles para piano”  de  Kabalewsky.

 3º CURS  D'Ensenyaments  Elementals

 OBRES D’ESTUDI:

-       Bertini Op.100

-       C. Czerny Op.599 y Op.139

-       Estudis de Burgmüller.

OBRES CONTRAPUNTÍSTIQUES:

-       “Álbum Ana Magdalena Bach” de J.S.Bach.

OBRA CLÀSSICA:

-       Sonatina completa de Clementi, Beethoven, Mozart o Haydn.

-       Minuettos, etc…

 OBRA ROMÀNTICA:

-       “Álbum de la Juventud” de R.Shumann.

OBRA MODERNA: 

-       “Piezas Infantiles para piano” de Kabalewsky.

4º CURS  D'Ensenyaments Elementals

OBRES D’ESTUDI:

-       Bertini Op.29 o Op.32

-       C. Czerny Op.636

 OBRAS CONTRAPUNTÍSTICAS:

-       “Pequeños Preludios y Fugas” de J.S.Bach.

OBRA CLÀSSICA:

-       Sonatina de Clementi, Beethoven, Mozart o Haydn.

 OBRA ROMÀNTICA:

-       “Álbum de la Juventud” o “Escenas de niños” de R.Shumann

-       “ Mazurcas” de F. Chopin

OBRA MODERNA:  

-       “12  Piezas Infantiles”   de  S. Prokofiev.

-       “12 Piezas Infantiles”   de   A. Casella.

-       “Gymnopédies pour piano”   de   E. Satie.

-       “Sonatina de las Estaciones”    de    Antón García Abril. 

-       “Mikrokosmos”  vol. 1-2   de  B. Bartok

         

PROVA B : Lectura a primera vista

 

 2n CURS d’Ensenyaments Elementals

  Lectura a dos veus, utilitzant compassos binaris i valors de redona i blanca. Extensió d’uns 8-16 compassos màxim. Utilització de la clau de sol.

3r CURS d’Ensenyaments Elementals

Melodia acompanyada amb acords, utilitzant compassos binaris i valors de redona, blanca, negra i corxera. Fins una alteració. Extensió d’uns 8-16 compassos màxims. Utilització de les claus de sol i fa.

4t  CURS d’Ensenyaments Elementals

 Melodia acompanyada amb acords, utilitzant compassos binaris i ternaris. Valors de redona, blanca, negra, corxera i semicorxera. Fins dos alteracions. Extensió d’uns 8-16 compassos màxim. Utilització de les claus de sol i fa.