Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
conservatori de silla


25 CONSERVATORIO-02-02


BENVINGUTS A LA PLANA DEL
CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA DE SILLA
INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS I INGRES 2020/21 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS:
INSCRIPCIONS: Obert termini des del 18 de maig. SOL.LICITUD I INSTRUCCIONS (Recordar adjuntar: sol·licitud degudament emplenada, justificant bancari i fotocòpia del dni).

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS:
INSCRIPCIONS: Obert termini des de l'1 de juny. SOL·LICITUD I INSTRUCCIONS  (Recordar adjuntar: sol·licitud degudament emplenada, justificant bancari i fotocòpia del dni).
DIA I HORARIS DE LES PROVES
VACANTS PROVISIONALS
LLISTA ASPIRANTS INSCRITS PROVES ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Cartell inscripcionsHORARI D'ADMINISTRACIÓ:

DE DILLUNS
A
DIVENDRES

10:00 A 13:00 HORES

Horari d'atenció telefònica: 96.121.09.88. (Matins) - 647.76.20.70 (Vesprades) - conservatori@silla.es


El nostre conservatori és un centre professional municipal que dóna un servei al poble i a tots el ciutadans. 
El centre ofereix la possibilitat de matrícular-se en ensenyances elementals i ensenyances professionals.

Les ensenyances elementals consten de quatre cursos en els quals les assignatures que s’imparteixen són l’instrument, llenguatge musical i cor, en tercer i quart s’afegeix l’assignatura de conjunt.

Les ensenyances professionals consten de sis cursos en una varietat més amplia d’assignatures.
 

A part de l’ensenyament musical la comunitat educativa té com a objectiu primordial oferir a tots els alumnes una qualitat en quant a experiències personals de convivència i a més de desenvolupar inquietuds en els alumnes, i fer-los compartir tot allò que el dia de demà quedarà en els seus records com a unes vivències molt gratificants per a ells.


 
 

YOTUBE_page-0001