Agenda Cultural
T'escoltem
Biblioteca
Servei de prestec
Servei de prestec
Aquest carnet de préstec serveix per a totes les Biblioteques Públiques Municipals de Silla i les de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, més de 250 Biblioteques repartides per les ciutats i pobles de la Comunitat.
Per a poder traure un document (llibre, CD o DVD) cal fer-se el carnet de préstec. Per a la qual cosa es necessària una foto de carnet i el DNI, si es menor d’edat vindre acompanyat del pare/mare. Una vegada ja es disposa del carnet ja es poden traure llibres de qualsevol de les dos biblioteques de Silla. Es més, aquest carnet també aprofita per a qualsevol Biblioteca pública que està a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, la majoria de Biblioteques publiques municipals dels pobles i ciutats de la comunitat, més de 250.

El préstec té caràcter temporal, per la qual cosa cap prestatari podrà cedir els documents a altres persones, i en serà el responsable de la custòdia, conservació i devolució.

El préstec a domicili s’estableix per a un període mínim d’un dia i fins a un màxim de quinze per al préstec general. Aquest termini podrà ser reduït segons les peculiaritats i l’ús del document sol·licitat. Per exemple: CD’s i DVD’s 7 dies.

Tots els documents objecte de préstec general podran tornar a ser renovats per un període igual a l’anterior, sempre que no hagen estat sol·licitats prèviament per un altre usuari. La renovació ha de sol·licitar-se sempre abans que finalitze el període de préstec. Per a fer efectiva la renovació l’usuari pot:

− acudir al punt d’informació de préstec de la biblioteca

− telefonar a la biblioteca on es va efectuar el préstec

El catàleg automatitzat de la Biblioteca indica la ubicació dels documents i la seua situació respecte al préstec a domicili (disponible o prestat, prestable o només de consulta).

El préstec a domicili es realitzarà sempre en horari d’obertura al públic. Són objecte de préstec tots els documents posteriors a l’any 1958, amb les excepcions següents:

− Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, atles...) i manuals que siguen exemplar únic

− Publicacions periòdiques de dipòsit

− Manuscrits, impresos rars o valuosos

− Materials especials de dipòsit

− Tesis doctorals, tesines i projectes d’investigació inèdits, tret d’autorització expressa de l’autor

− Obres de difícil restitució o exhaurides

− Obres del fons local que siguen exemplar únic.

Quant al nombre de documents en préstec, s’estableix un mínim d’un i un màxim de dotze (10 llibres i 2 documents no-llibres com a màxim). No obstant això, en tot moment estarà subjecte a la normativa de préstec de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.