Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Aula Mentor

Aula Mentor és una iniciativa de formació a distancia on-line per a persones adultes del Ministeri d’Educació en col·laboració de les comunitats autònomes,  Ajuntaments i altres institucions nacionals i internacionals.

PERIODE:  La matrícula està oberta durant tot l'any excepte el mes d'agost.  Horari de l’Aula Mentor de l’Ajuntament de Silla: 10 a 14 i de 17 a 20h
TEMPORALITZACIÓ:
Consultar cada curs.
PREU: El pagament inicial son 48€ amb accés a la plataforma de dos mesos.
AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA: Si l’alumne necessita més temps, podrà ampliar la matrícula per 24€ mensuals.
EXAMEN I CERTIFICAT: Una vegada que l'alumne finalitza i supera totes les activitats del curs pot presentar-se a examen i obtenir un certificat d'aprofitament lliurat perl MEC.

PLATAFORMA ON-LINE:

TAULA DE TREBALL: Cada alumne disposarà d’una taula de treball virtual amb els documents necessaris per a realitzar el curs (unitat didàctica, recursos, exercicis,etc)

TUTORIA: Cada alumne tindrà un tutor per poder-li fer les consultes i el qual corregirà les activitats amb un termini de 48h

ADMINISTRADOR: L’aula Mentor de Silla disposa de dos administradors que realitzaran el seu seguiment administratiu (ampliació i/o congelació de matrícula, etc)

CURSOS: A la web es poden descarregar els pdf del curs.
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

MATRICULA: Aula Mentor de l’Ajuntament de Silla. Nau Jove· Av. Alacant 63· Tel: 961200029·
CURSOS POR ÁREAS    Agenda Cultural